how to design own website

Pracownia Pomiarów Inżynierskich
HiGEO

Geodezja - Termowizja - Fotogrametria 

O NAS

Firma HiGEO oferuje kompleksowe usługi w zakresie pomiarów inżynierskich. Oferujemy usługi geodezyjne, badania kamerą termowizyjną oraz pomiary fotogrametryczne. Gwarantujemy rzetelność i wysoką jakość usług w połączeniu z krótkim terminem realizacji i konkurencyjną ceną.

Wykonujemy :
• Pomiary geodezyjne
• Tyczenia budynków
• Inwentaryzacje budynków i mieszkań
• Analizy termowizyjne
• Badania termoprzepuszczalności przegród budowlanych
• Modele 3D na podstawie zdjęć
• Skanowanie laserowe
• Fotomapy i ortofotomapy z drona
• Projekty oświetlenia energooszczędnego LED

Dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu możemy bez obaw realizować nawet najbardziej skomplikowanie zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy uzupełniającym się zespołem inżynierów poruszających się w tematyce związanej z branża geodezyjną i budownalą. Potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz budowanie trwałych relacji stanowią dla nas wartości priorytetowe, dlatego do każdego zlecenia podchodzimy nadzwyczaj indywidualnie, troszcząc się o jakość usług. Nasze konto zasilają liczne szkolenia oraz certyfikaty - m.in. uznawany na całym świecie certyfikat z zakresu termowizji ITC Level 1.
Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe, projektantów, architektów i deweloperów. 

OFERTA

GEODEZJA

• mapa do celów projektowych
• tyczenie budynku
• inwentaryzacje budowlane
• pomiary powierzchni mieszkań
• inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
• kartowanie map
• rozgraniczenia
• wznawianie znaków granicznych
• wyznaczanie punktów granicznych z ewidencji gruntów
• wykazy synchronizacyjne, itp.

TERMOWIZJA

• pomiary termowizyjne
• analizy szczelności cieplnej budynków
• wykrywanie wycieków z rur
• badanie efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych

FOTOGRAMETRIA I MODELOWANIE 3D

• wykonywanie modeli 3D do celów projektowych i wizualizacji
• ortofotomapy z drona
• wizualizacja 3D mieszkań
• skaning laserowy
• pomiary objętości
• modele 3d pomników
• inwentaryzacje fotograficzne budynków
• fotoinspekcje stanu technicznego budynków

GEODEZJA

Pełny zakres usług.

Usługi geodezyjne to podstawowy profil działalności firmy. Wykonujemy zadania z zakresu podstawowych pomiarów geodezyjnych, takich jak mapy do celów projektowych, wytyczenia obiektów budowlanych i inwentaryzacje, a także wyznaczenia granic, podziały i rozgraniczenia, do regulacji skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości.

Obsługa geodezyjna prowadzona jest na poszczególnych etapach inwestycji. Począwszy od regulacji granic ewidencyjnych lub prawnych działki, poprzez sporządzenie map do celów prawnych, darowizn, poprzez opracowywanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego, następnie wytyczenie na działce budynków, układów komunikacyjnych, przyłączy, kończąc na inwentaryzacji powykonawczej, celem oddania do użytkowania, po pomiary osiadań, przemieszczeń i odkształceń obiektów w trakcie ich użytkowania.


Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe

•mapy do celów projektowych;
•inwentaryzacje powykonawcze, budowli, przyłączy;
•pomiary uzupełniające,;
•cyfrowe opracowania geodezyjno-kartograficzne;
•obmiary powierzchni użytkowej oraz kubatur dla lokali mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych.

Geodezyjne dokumentacje do celów prawnych

•mapy do celów prawnych 
•wykazy zmian
/rówmoważniki do ksiąg wieczystych;
•dokumentacje geodezyjne do obsługi prawnej nieruchomości;
•podziały, rozgraniczenia, •wznowienia, wyznaczenia, •ustalenia przebiegu granic działek;
•dokumentacja do zmian w ewidencji gruntów i budynków

Geodezyjne pomiary realizacyjne obsługi budowy

•tyczenie budynków, budowli;
•tyczenie uzbrojenia podziemnego, przyłączy;
•geodezyjne pomiary realizacyjne;
•pomiary osiadania, odkształceń, pionowości budynków i budowli;
•pomiary objętości mas ziemnych;
•geodezyjna obsługa budownictwa ogólnego i przemysłowego;

BADANIA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

Analizy przepływów ciepła w budownictwie i energetyce.

Inspekcje termowizyjne budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych daje możliwość wykrycia anomalii w rozkładzie temperatury, będących często pierwszym objawem uszkodzeń, nieprawidłowości wewnątrz obiektu lub sygnałem o zbliżającej się awarii. Dzięki Naszym usługom będziesz w stanie stwierdzić, które elementy Twojego mieszkania generują największe straty ciepła. Pozwoli Ci to podjąć odpowiednie działania naprawcze i zaoszczędzić na ogrzewaniu. Firma HIGEO zapewnia wykonanie profesjonalnego badania termowizyjnego, którego wyniki są przekazywanie w formie raportu wraz z analizą termogramów.

Ocena stanu technicznego budynku

Zidentyfikujemy mostki termiczne, wady izolacji, zawilgocenia ścian i wszystkie inne miejsca przez które ciepło ucieka z Twojego domu.

Kontrola nieruchomości przed zakupem

Upewnij się, że stan nieruchomości której zakup planujesz nie będzie generował zbyt wysokich kosztów ogrzewania w przyszłości oraz czy generalne porządki lub warstwa świeżej farby nie skrywają pleśni i grzybów.

Weryfikacja jakości prac dociepleniowych budynku

Chcesz mieć pewność, że prace wykonano starannie? Zatrzymaj część wynagrodzenia do czasu termowizyjnej weryfikacji prac w najbliższym sezonie grzewczym.

Diagnoza przyczyn powstawania pleśni i grzybów

Cierpisz na alergię? Skarżysz się na złe samopoczucie? Twój dom powinien być nie tylko ciepły, ale także zdrowy! Wykryj zagrożone miejsca zanim pleśni i grzyby pojawią się na ścianach.

Lokalizacja przebiegu/wycieku z rur instalacji wodnej i c.o.

W przypadku awarii możliwa jest bezinwazyjna lokalizacja wycieku z rur, przebiegi instalacji, niedrożności ogrzewania podłogowego czy miejsca ucieczki ciepła w instalacjach CO.

Kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych

Takich jak bezpieczniki, styki, łączniki i obwody elektryczne. Dzięki bezdotykowej naturze pomiarów wykonamy nie przerywając przy tym jego pracy urządzenia ani na moment.

Przykładowy raport z pomiaru kamerą termowizyjną

POBIERZ

POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE 
I MODELOWANIE 3D

Ortofotomapy, skanowanie laserowe, modele 3D.

Fotogrametria to wykonywanie pomiarów na podstawie zdjęć fotograficznych. Proces pozyskiwania danych polega na wykonywaniu zdjęć specjalnie skalibrowaną kamerą, po czym dalsze opracowanie przeprowadzane jest już w biurze.  Zarejestrowany obraz zawiera znacznie więcej szczegółów niż dane pozyskiwane tradycyjnymi metodami pomiarowymi. 

Zastosowanie fotogrametrycznych metod pomiaru jest niezwykle szerokie. Najczęściej przeprowadzane przez nas prace to m.in.: inwentaryzacje architektoniczne, inwentaryzacje skomplikowanych obiektów oraz stanowisk archeologicznych, panoramy sferyczne, wizualizacje 3D obiektów, itd.

CENNIK

Cenny orientacyjne. Każde zapytanie wyceniane jest indywidualnie.

POMIARY GEODEZYJNE, TYCZENIE

- mapa  do celów projektowych
- tyczenie budynku
- inwentaryzacje budowlane
- pomiary powierzchni
mieszkań
- inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
-kartowanie map
od 499PLN
Dokładna cena zależy od:
- wielkości obszaru mapy
- skomplikowania terenu
- wielkości obiektu do tyczenia
- czasu realizacji

MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

- rozgraniczenia
- wznawianie znaków granicznych
- wyznaczanie punktów granicznych z ewidencji gruntów
- wykazy synchronizacyjne,
itp.

od 399PLN
Dokładna cena zależy od:
- wielkości działki
- ilości dzielonych działek
- stanu prawnego nieruchomości

BADANIE
TERMOWIZYJNE

- zdjęcia termowizyjne
- analizy szczelności cieplnej budynków
- wykrywanie wycieków z rur
- badanie efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych

od 99PLN
Dokładna cena zależy od:
- wielkości obiektu
- skomplikowania obiektu
- sposobu pomiaru (wewnątrz, na zewnątrz)
- sporządzenia raportu

FOTOGRAMETRIA I MODELOWANIE 3D

- wykonywanie modeli 3D do celów projektowych i wizualizacji 
- ortofotomapy z drona
- wizualizacja 3D mieszkań
- fotoinspekcje


od 199PLN
Dokładna cena zależy od:
- wielkości obiektu
- skomplikowania pracy
- oczekiwanej dokładności
- czasu realizacji

KONTAKT

Jeżeli masz pytania zadzwoń lub napisz do Nas!

Zadzwoń!

574-154-540

TAGI

Geodeta Rzeszów| Geodezja w Rzeszowie| Kartografia | Mapy do celów projektowych, prawnych, ustanowienia służebności gruntowych | Projekty | Regulacje prawne | Inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu| ZUDP | Rozgraniczenia i wskazanie granic | Pomiary realizacyjne | Tyczenie domów | Reszów| Podkarpackie | Podkarpacie | powiat rzeszowski | Usługi geodezyjne | Pozwolenie na budowę | Pomiary geodezyjne | Pomiary sytuacyjne | Pomiary wysokościowe | Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane | Podziały działek | Mapy | Wyznaczenie granic | Wznowienie granic | Geodezyjna obsługa inwestycji | Badanie stanu prawnego nieruchomości | Badanie ksiąg wieczystych | Wykaz synchronizacyjny | Pomiary wysokości obiektów niedostępnych | Pomiary objętości mas ziemnych | Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych | wykazy zmian, równoważniki | Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych | Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych |